سیلر پلی استر ایباوت LS4502

از این محصول جهت دادن یک لایه ی سخت روی انواع سطح چوب مانند کابینت که بیشتر در معرض خراش قرار دارد، استفاده می شود همچنین این محصول در کارهای عمودی با قدرت پر کنندگی بالا ، بسیار شفاف به راحتی قابل اجرا می باشد. سیلر پلی استر یک سطح بسیار صاف به روکش چوب می دهد.
Image
هاردنر : 690015
نسبت ترکیب : 10+0.2+0.2
کاتالیزرو : 680008
بسته بندی ls4502 :
10 کیلو گرم
بسته بندی 690015:
0.2کیلو گرم
بسته بندی 680008 :
0.2کیلو گرم