تینر سنتتیک TH100

این تینرها برای محصولات سنتتیک (روغنی) استفاده می شود که شامل همرنگی های سنتتیک و انواع پتینه های روغنی می باشند.
Image
TH100 بسته بندی:
10Kg / 3Kg / 1Kg