تینر سوپر سلولزیک TH150

این محصول برای محصولات سلولزیک استفاده می شود که تمامی محصولات سلولزیک اعم از سیلرهای سلولزیک، کیلر های سلولزیک، همرنگی های سلولزیک می باشد.
Image
TH150
بسته بندی:
14Kg / 12Kg / 10Kg / 3Kg / 1Kg