رنگ های مات پوششی اکرلیک

رنگ های اکرلیک مات با قدرت پرکنندگی بالا ، پخش شدن عالی و خشک شدن سریع می باشند و دارای ساختاری سخت ، کشسان و بدون زرد شدگی به سطح می باشد.
رنگ سفید پوششی نیم مات ، نیم براق اکرلیک 171001/ 55 درصد براق
رنگ سفید پوششی مات اکرلیک 171002/ 10 درصد براق
Image
  • هاردنر : 190069   نسبت ترکیب 5.8 به 1
  • 171007 /171002 بسته بندی 11.5 کیلوگرم / 3 کیلوگرم
  • 190069 بسته بندی 2 کیلوگرم / 0.52 کیلوگرم

رنگ سفید پوششی فوق براق اکرلیک 173009

این محصول برای محصولات سفید طراحی شده است که دارای ویژگی مهم ضد زرد شدگی می باشد. پولیش کاری روی آن بسیار آسان می باشد، این رنگ دارای قدرت پرکنندگی بالا و پخش بسیار عالی و خشک شدن سریع می باشد.
Image
هاردنر : 190072   نسبت ترکیب 2.4به1
173009بسته بندی 11.75 کیلو گرم / 3 کیلو گرم
190072 بسته بندی 5 کیلو گرم / 1.28 کیلوگرم