آستر سفید سلولزیک sp05009000

این آستر از نوع هوا خشک می باشد که دارای پوشانندگی نسبتا مناسب و سنباده خوری راحت برخوردار است.حلال این محصول تینر سلولزیک است.
Image
SP05009000 بسته بندی :

18Kg / 13Kg / 3Kg / 0,85Kg