آستر سفید پلی استر ایباوت LP2500

آستر سفید پلی استر ایباوت به دلیل ویسکوزیته ی بالا دارای خاصیت پوشانندگی بالایی می باشند که برای سطوحی که از کیفیت بالا و خلل و فرج زیادی برخوردار می باشند توصیه می گردد. این آستر جهت کارهای پوششی مصرف می شود که تولید کارخانه ایباوت ترکیه و تحت لیسانس والرسای اسپانیا می باشد.

Image

هاردنر : 690015

نسبت ترکیب : 10+0.2+0.2

کاتالیزرو : 680008

بسته بندی LP2500 : 10 کیلو گرم

بسته بندی 690015: 0.2 کیلو گرم

بسته بندی 680008 : 0.2 کیلو گرم