رنگ های مات پلی اورتان

خشک شدن سریع، پرکنندگی بسیار خوب، بدون زردشدگی.
رنگ های مات پلی اورتان دارای ویژگی پخش شدن خیلی خوب روی سطح های کاربردی می باشد و فرم سخت و یک لایه ی ارتجاعی به سطح می بخشد.
رنگ سفید نیم مات نیم براق پلی اورتان 160215/ 45 درصد براق
رنگ سفید اوزل مات (مات ویژه) پلی اورتان 160219/ 25درصد براق
رنگ سفید مات پلی اورتان 160222/ 10درصد براق
رنگ سفید فول مات پلی اورتان 160225/ 5 درصد براق
Image
 • هاردنر: 190046   نسبت ترکیب 2.5 به1
 • بسته بندی 160215/160219/160222/160225  12.5 کیلو گرم / 3.2 کیلو گرم
 • بسته بندی 190046  5کیلو گرم / 1.28کیلوگرم

رنگ سفید براق پلی اورتان 160000

این رنگ بدون زرد شدگی می باشد با قدرت پرکنندگی بالا و پخش عالی و خشک شدن سریع ،که برای کارهای سفید شفاف استفاده می شود و مورد استفاده ی تولید کنندگان مبلمان قرار می گیرد.
Image
 • هاردنر (تابستانه): 193005    نسبت ترکیب 2.6 به 1
 • هاردنر (زمستانه): 190004
 • 160000 بسته بندی 13 کیلو گرم / 3.25 کیلوگرم
 • 190004 بسته بندی 5 کیلو گرم / 1.25 کیلوگرم
 • 190025 بسته بندی 5 کیلو گرم / 1.25 کیلوگرم

رنگ سفید سوپر براق پلی اورتان 163003

پرکنندگی و پخش شدگی بالا و بدون زردشدگی ، رنگ پلی اورتان شفاف با قدرت خشک شدن سریع و مقاوم در برابر خش.
Image
 • هاردنر (تابستانه): 193005    نسبت ترکیب 1 به 1
 • هاردنر (زمستانه): 190004
 • 163003 بسته بندی 24 کیلو گرم / 8 کیلوگرم / 3 کیلوگرم
 • 193005 بسته بندی 12 کیلو گرم / 8 کیلوگرم / 3 کیلوگرم
 • 190004 بسته بندی 12 کیلو گرم / 8 کیلوگرم / 3 کیلوگرم

رنگ مشکی مات ویژه (اوزل مات) پلی اورتان

رنگ های پلی اورتان مات قدرت پر کنندگی و پخش بالایی دارند، مات بودن یکدست و خشک شدن سریع از جمله ویژگی های این محصول می باشد.
رنگ مشکی مات ویژه (اوزل مات) پلی اورتان 160219/ 9005 25 درصد براق
Image
 • هاردنر: 190046   نسبت ترکیب 2 به1
 • 160219/9005بسته بندی 10 کیلو گرم
 • 190046 بسته بندی 5 کیلو گرم

رنگ مشکی سوپر براق پلی اورتان 160301

این رنگ مشکی سیر می باشد، این رنگ بسیار شفاف، با قدرت پخش شدن بالا و پرشدگی بالا و خشک شدن سریع می باشد.
Image
 • هاردنر: 190046   نسبت ترکیب 2به1
 • 160219/9005بسته بندی 10 کیلو گرم
 • 190046 بسته بندی 5 کیلو گرم