تینر زمستانه پلی اورتان والرسا 510102

تینر پلی اورتان به منظور رقیق کردن محصولات پلی اورتان طراحی شده است و زمان خشک شدن مناسب را اطمینان می دهد. افت ویسکوزیته ی سریع و زمان کاربرد محصول بر روی مخلوط هاردنر تاثیر نمی گزارد
Image
510102 بسته بندی : 14 لیتر

تینر تابستانه پلی اورتان والرسا 510104

تینر پلی اورتان برای رقیق کردن محصولات پلی اورتان به منظور پخش شدن محصول در رنگ ها و کیلرها در آب و هوای گرم تولید شده است. درصورت افت ویسکوزیته ی سریع و زمان کاربرد محصول بر روی مخلوط هاردنر تاثیر نمی گزارد
Image
510104 بسته بندی : 14 لیتر